pskiva

I Falköping är all parkering gratis på gator och allmänna parkeringsplatser, men på de tidsbegränsade parkeringsplatserna i centrum gäller P-skivan. P-skivan finns att köpa i ett flertal av butikerna/restaurangerna i centrum och kostar 20 kr. Om du saknar p-skiva kan du skriva ankomsttiden på ett papper och lägga det väl synligt i framrutan på bilen.