Visionen för Aktiv Handel är att fler ska handla mer i Falköping. Vi jobbar även för att kunna få fler butiker och affärsrörelser att etablera sig i Falköping.

Ekonomisk förening

Aktiv handel är en ekonomisk förening som ägs av flertalet handlare i Falköpings kommun.

Lustfyllt och trivsamt

Aktiv Handel genomför evenemang med artister, tävlingar, utställningar och mycket mer för alla falköpingsbor och övriga gäster. Vi jobbar för att det ska bli mer lustfyllt och trivsamt att handla i Falköping.

Ordförande:
Bernhard Sahlgren
Bernhards Koffert
Telefon 0515-121 22
info@bernhardskoffert.se

Handelsutvecklare, Falköpings kommun:
Woori Gennemark
Telefon 0515-88 60 30
woori.gennemark@falkoping.se