kvinna som håller upp en blus i en butik.

Visionen för Aktiv Handel är att fler ska handla mer i Falköping. Vi jobbar även för att kunna få fler butiker och affärsrörelser att etablera sig i Falköping.

Ekonomisk förening

Aktiv handel är en ekonomisk förening som ägs av flertalet handlare i Falköpings kommun.

Lustfyllt och trivsamt

Aktiv Handel genomför evenemang med artister, tävlingar, utställningar och mycket mer för alla falköpingsbor och övriga gäster. Vi jobbar för att det ska bli mer lustfyllt och trivsamt att handla i Falköping.

Ordförande:

Robert Bengtsson
Falbygdens Osteria
Mobil: 0702-66 66 56

Skicka ett mail till:
Föreningen
Ordförande
Ekonomiansvarig

Näringslivsutvecklare, Falköpings kommun:
Woori Gennemark
Telefon 0515-88 60 30
woori.gennemark@falkoping.se