När du äter i din stad får du inte bara en god middag. Falköping blir mer levande, tryggare och roligare för andra att besöka.
Du hjälper till att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter som betalar för skola, omsorg och parker i din stad. Smakar det bra?

”Ingen Puls Utan Din” är en nationell upplysningskampanj som belyser vikten av just din närvaro i din stads lokala handel. Över 40 städer runt om i Sverige står bakom kampanjen. Läs mer på www.ingenpulsutandin.se